RULES AND SETTINGS / ZASADY I USTAWIENIA

More
7 years 3 months ago - 6 years 11 months ago #2103 by Admin
Admin created the topic: RULES AND SETTINGS / ZASADY I USTAWIENIA
EVENT FORMAT

Race Frequency: every 2 weeks, see detailed race schedule on the main site
Number of rounds: 6
Server password: published before the race via e-mail and on forum
Mod: FIA GT3 2010 by Sandrox and gpfan DOWNLOAD HERE
Handicapping: none
Parc ferme: none
Fuel Usage: 1x (no refuelling possibility during the race)
Tyre Wear: 4x
Mechanical Failures: normal
Flag Rules: Black only
Aids Allowed: Auto Clutch
Qualifying: unlimited number of laps, no setup lock
Start Type: formation lap / standing
Race Time of Day: 2:00 PM
Race Time Scale: 6x
Race Length: 150 km (number of laps depends on track length)
Pit Stops: at driver's discretion
Server Info: 91.121.159.205:21000
Car Type: free car choice for every race
Damage Level: 100%
Race Participation: Only drivers who drove at least 25 laps online before the each event can take part in the official race in the normal way. Lack of the required laps will be penalised by starting from the pitlane. The number of laps will be checked in the race day at 18:00 CET and the appropriate information about it will be visible on the website in the event thread.


EVENT SCHEDULE

Practice: 19:00 CET - 120 minutes
Qualifying: 21:00 CET - 10 minutes
Warm Up: 21:10 CET - 5 minutes
Race: 21:15 CET


SCORING

1 - 40 pt
2 - 32 pt
3 - 26 pt
4 - 22 pt
5 - 20 pt
6 - 18 pt
7 - 16 pt
8 - 14 pt
9 - 12 pt
10- 11 pt
11- 10 pt
12- 9 pt
13- 8 pt
14 - 7 pt
15 - 6 pt
16 - 5 pt
17 - 4 pt
18 - 3 pt
19 - 2 pt
20 - 1 pt
Drivers score when they are within 80% of race distance.


TRACK BEHAVIOUR RULES

Keeping the car on track
Drivers are required to keep the car on the track. To avoid any doubt:
- area between white lines is the track and the curbs behind the white lines are not the track,
- a driver is off the track if 3 of his wheels are not between the white lines,
- number of cuttings will be rated depending on track specification and will be published before each event.

Overtaking
Manouvers impeding other drivers from overtaking like multiple racing line change to defent the position, driving off track on purpous or other abnormal behaviour is prohibited. If the attacker (the driver behind targeting to overtake) manages to get his front axle on the same level as the rear axle of the defender, the defender is obliged to drive 2-wide and leave space for the attacker. It is allowed to defend your racing line but it must be done before the braking zone and the defenders car must be totally in front of the atackers car.
If the attacker points that he will overtake by showing himself in the mirrors it is advised to the defender to leave space in the curve for him. Blocking the racing line and colliding with the attacker will be the fault of the defender if in the moment of collision the front axle of the attacker is on the same level as the rear axle of the defender, and the speed difference will show that the overtaking maneuver would be successful.

Yellow Flag
It is the signal of danger meaning: "slow down, do not overtake, be ready to change racing line, there's danger on the track or near it". It is not allowed to overtake under yellow flag so if an incident occurs on the track and a driver is slowing down to avoid it, it is prohibited to overtake him untill the next corner.

Blue Flag
Normally this flag is shown to a lapped driver. The driver presented with the blue flag must allow the car behind to overtake in the nearest occasion (4 corners distance). A good practice is to go off the best line and blink with lights to indicate that the driver behind should pass. It is not advised to brake or other unsignaled maneuvers.


PENALTIES

Protests must be written to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., within 48-hour-window after the race. Although admins can penalize the drivers not only regarding to the protests itself. If anyone did something wrong - it can by judged even there is no protest lodged. HERE is the "Penalty Rating" used by admins.
Penalties points are given from 1 to 20 points, depending on accident, and it is substracted from championship points.
Any driver with no championship points who did the accident or serious mistake during the race will be penalized by moving on grid or starting from pits.

* * * * *

IF YOU ACCEPT ALL THE RULES PLEASE REGISTER TO SEASON . ONLY REGISTERED DRIVERS CAN TAKE PART IN OFFICIAL EVENTS.


###############################################################################

FORMAT WYŚCIGÓW

Częstotliwość wyścigów: co 2 tygodnie, dokładny plan znajduje się na stronie głównej
Liczba rund: 6
Hasło na server: publikowane na forum i rozsyłane przed wyścigiem mailowo
Mod: FIA GT3 2010 by Sandrox and gpfan ŚCIĄGNIJ TUTAJ
Handicapping: brak
Parc ferme / blokowanie setupu: brak
Zużycie paliwa: 1x (brak możliwości dotankowania w czasie wyścigu)
Zużycie opon: 4x
Awarie mechaniczne: normalne
Zasady dotyczące flag: tylko czarna
Pomoce dozwolone: automatyczne sprzęgło
Kwalifikacje: brak ograniczeń liczby okrażeń, setup nieblokowany
Typ startu: start z miejsca po okrążeniu formującym
Czas startu w grze: 14:00
Przyspieszenie czasu: 6x
Długość wyścigu: 150 km (liczba okrążeń zależnie od toru)
Pit Stopy: zależne od kierowcy
Serwer: 91.121.159.205:21000
Samochód: dowolny wybór na każdy wyścig
Poziom zniszczeń: 100%
Udział w wyścigu: Tylko kierowcy, którzy w statystykach toru mają przejechane 25 okrążeń mogą brać udział w wyścigu w normalny sposób. Okrążenia będą zliczane o godzinie 18:00 CET w dniu wyścigu. Brak 25 okrążeń oznacza, że kierowca jest zobowiązany do startu z pitlane. Niezastosowanie się do tego przepisu będzie skutkować karą.


PLAN ZAWODÓW

Trening wolny: 19:00 CET - 120 minut
Kwalifikacje: 21:00 CET - 10 minut
Rozgrzewka: 21:10 CET - 5 minut
Wyścig: 21:15 CET


PUNKTACJA

1 - 40 pt
2 - 32 pt
3 - 26 pt
4 - 22 pt
5 - 20 pt
6 - 18 pt
7 - 16 pt
8 - 14 pt
9 - 12 pt
10- 11 pt
11- 10 pt
12- 9 pt
13- 8 pt
14 - 7 pt
15 - 6 pt
16 - 5 pt
17 - 4 pt
18 - 3 pt
19 - 2 pt
20 - 1 pt
Punktują kierowcy, którzy przejechali 80% dystansu wyścigu.


ZASADY ZACHOWANIA NA TORZE

Utrzymanie samochodu na torze
Kierowcy muszą zawsze jechać po jezdni toru. W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości:
- białe linie określające krawędzie jezdni toru są uważane za stanowiące cześć jezdni toru, ale nie krawężniki,
- uznaje się, że kierowca opuścił jezdnie toru, jeżeli 3 koła jego samochodu nie pozostają w kontakcie z jezdnią toru,
- ilość ścięć będzie podlegać ocenie w zależności od specyfiki toru i będzie każdorazowo publikowana przed wyścigiem.

Zachowanie podczas wyprzedzania
Manewry mogące przeszkadzać innym kierowcom, takie jak wielokrotne zmiany toru jazdy w celu obrony swojego miejsca, celowe opuszczenia jezdni toru przez pojazd lub wszelkie inne nienormalne zmiany toru jazdy są bezwzględnie zabronione. Dodatkowo jeśli kierowca atakujący zrówna swoja przednią oś z tylnią osią auta kierowcy atakowanego to atakowany nie może zmienić toru swojej jazdy na tor zajmowany przez atakującego.
Dozwolona jest obrona linii wewnętrznej zakrętu - należy to zrobić przed punktem hamowania jeżeli samochód atakowanego kierowcy jeszcze znajduje się całkowicie przed samochodem atakującego.
Jeżeli atakujący pokazuje się w lusterkach sygnalizując zamiar ataku, zaleca się kierowcy atakowanemu zostawienie miejsca w zakręcie po stronie atakującego. Niepozostawienie miejsca i doprowadzenie do kolizji będzie winą atakowanego, jeżeli w momencie zderzenia przednia oś atakującego zrówna się z tylnią osią atakowanego i z różnicy prędkości wynikać będzie, że atakujący przeprowadził teoretycznie poprawny manewr wyprzedzania.

Żółta flaga
Jest to sygnał niebezpieczeństwa mający następujące znaczenie: "zwolnij, nie wyprzedzaj, bądź gotów do zmiany toru jazdy. Na poboczu lub części toru zaistniało niebezpieczeństwo." Zabronione jest wyprzedzanie podczas widocznej żółtej flagi, zatem jeśli na torze zdarza się incydent i kierowca próbuje uniknąć wypadku poprzez zwolnienie nie wolno go wyprzedzać do następnego zakrętu.

Niebieska flaga
Normalnie flaga ta jest pokazywana, gdy jeden samochód wyprzedzany jest przez drugi, mający co najmniej jedno okrążenie przewagi nad nim. Gdy faga jest pokazywana, dany kierowca ma pozwolić samochodowi, który znajduje się za nim, na wyprzedzenie przy najbliższej okazji (na odcinku maksimum 4 zakrętów). Dobrą praktyką jest zjechanie z linii najlepszego przejazdu i mrugnięcie światłami sygnalizujące przepuszczanie. Nie zalecane jest gwałtowne hamowanie czy inne niesygnalizowane manewry.


KARY

Protesty należy zgłaszać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., do 48 h po wyścigu. Administracja może ukarać kierowcę bez względu na protesty jeżeli popełni on wykroczenie na torze. Kodeks kar znajduje się TUTAJ . Punkty karne są punktami odejmowanymi od punktów klasyfikacji generalnej w wymiarze od 1 do 20. Kierowcy bez punktów mogą zostać ukarani przesunięciami na gridzie po kwalifikacjach lub startem z pitlane.

JEŻELI AKCEPTUJESZ ZASADY PROSZĘ ZAREJESTRUJ SIĘ DO SEZONU . TYLKO ZAREJESTROWANI KIEROWCY MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W OFICJALNYCH WYŚCIGACH.
Last Edit: 6 years 11 months ago by Admin.
The following user(s) said Thank You: Risto Kappet

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago - 6 years 11 months ago #2764 by Tomasz Kawecki [king81]
Tomasz Kawecki [king81] replied the topic: Re: RULES AND SETTINGS / ZASADY I USTAWIENIA
ZABRONIONE JEST RESTARTOWANIE SERWERA ! NIE WOLNO UŻYWAĆ GŁOSOWANIA RESTART WEEKEND GDYŻ KASUJE TO STATYSTYKI - PLIK XML JEST NADPISYWANY. DOZWOLONE JEST PRZEWIJANIE TORU OPCJĄ NASTĘPNY TOR.


IT IS FORBIDDENT TO RESTART SERVER SESSIONS! YOU CANNOT USE RESTART WEEKEND VOTING AS IT ERASES THE STATISTICS - XML FILE IS OVERWRITTEN. IT IS POSSIBLE TO USE NEXT CIRCUIT VOTING OPTION.

P2: BMW M1 ProCar US Champ
P1: DRM Season One
P2: WTCC BMW E90 - Drift Monsters
P3: DRM Season Two
Last Edit: 6 years 11 months ago by Admin.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago - 6 years 11 months ago #2881 by Admin
Admin replied the topic: Re: RULES AND SETTINGS / ZASADY I USTAWIENIA
Rule change: STANDING START AFTER FORMATION LAP instead manual rolling start.

Zmiana zasad: START Z MIEJSCA PO OKRĄŻENIU FORMUJĄCYM zamiast manualnego startu lotnego.
Last Edit: 6 years 11 months ago by Admin.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago #2901 by Tomasz Kawecki [king81]
Tomasz Kawecki [king81] replied the topic: Re: RULES AND SETTINGS / ZASADY I USTAWIENIA
Wszelkie rozmowy na czacie podczas sesji kwalifikacyjnej i wyścigu widoczne dla wszystkich i przeszkadzające w jeździe są zabronione.

Any open chatting on qualification session and race session that can possibly deconcentrate drivers is prohibited.Jeżeli kierowcy nie zgłoszą incydentu po wyścigu to uznają go za race incident i nie będzie za niego przydzielana kara.

If drivers do not report incidents after the race the incident is labelled as a "racing incident" and will not cause penalties.

P2: BMW M1 ProCar US Champ
P1: DRM Season One
P2: WTCC BMW E90 - Drift Monsters
P3: DRM Season Two

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.086 seconds
Powered by Kunena Forum