Rolling start / Start lotny

More
6 years 11 months ago - 6 years 11 months ago #2771 by Admin
Admin created the topic: Rolling start / Start lotny
Manual rolling start procedure:

1. During RACE session players wait on grid positions like in normal standing start.
2. Green lights doesn't mean normal race start - then manual formation lap begins - one lap is added to the number of race laps, but the first lap is the manual formation lap.
3. Players on back wait until players ahead will start their manual formation lap.
4. During manual formation lap players drive carefully behind following car (not side by side).
5. Driving with extreeme caution is a duty. Pole position winner leads the formation lap with speed about 150 km/h. Speed limit for the leader is off in the last corner entry. Players can not overtake in the last corner.
6. Race start begins after the last corner - on straight. On the last corner's exit players can overtake (don't wait until Start-Finish line).
7. Overtaking during the manual formation lap is forbidden - players keep their qualifying positions.
8. In case of any incident during formation lap some players leave the track without possibility of safe return on position (spin, hitting the fence, etc.), they must start from the back.
9. Players who start from the pitlane (according to penalty or lack of required laps) also make the manual formation lap starting from the last positions on grid. The only difference is they must drive through the pitlane immediately after the formation lap. Then they can start the race behind the pitlane exit line.
10. Important note: When the pitlane entry is placed after race start point (f.e. on Catalunya circuit where it's placed between the last and the first track's corner) players with "pitlane start penalty" can accelerate from the race start point to the pitlane entry line, but they can not overtake. Then they turn on limiter, drive through the pitlane, turn off the limiter and they can overtake after crossing pitlane exit line.
* * * * *

Procedura manualnego startu lotnego:

1. Po uruchomieniu sesji RACE zawodnicy normalnie ustawiają się na gridzie jak do startu zatrzymanego.
2. Sygnalizacja świetlna nie oznacza startu wyścigu - oznacza sygnał do przejechania manualnego okrążenia formującego - ilość okrążeń jest zwiększona o 1, przy czym pierwsze okrążenie jest manualnym okrążeniem formującym.
3. Zawodnicy z tyłu stawki czekają, aż zawodnicy przed nimi ruszą do okrążenia formującego.
4. Podczas okrążenia formującego należy jechać spokojnie trzymając szyk jeden za drugim (jest tylko jeden szyk - tzn. jedzie lider, a drugi zawodnik jedzie za nim, a nie obok niego)
5. Kierowcy podczas manualnego okrążenia formującego jadą z zachowaniem ostrożności. Lider kwalifikacji prowadzi stawkę z prędkością ok. 150 km/h. Ograniczenie prędkości dla lidera przestaje obowiązywać na wejściu w ostatni zakręt. Od tego miejsca należy poruszać się tempem wyścigowym, przy czym zabronione jest wyprzedzanie w tym zakręcie.
6. Start do wyścigu następuje po przejechaniu ostatniego zakrętu - po wyjściu z tego zakrętu od razu można przystąpić do atakowania kierowcy przed nami (nie trzeba czekać do linii start/meta).
7. Zabronione jest wyprzedzanie podczas manualnego okrążenia formującego - należy pilnować swojej pozycji uzyskaną w sesji kwalifikacyjnej.
8. Jeżeli podczas okrążenia formującego zawodnik opuści tor i nie jest w stanie bezpiecznie wrócić do szyku nie powodujac zatrzymania stawki (spin, uderzenie w bandę, itd.), zobowiązany jest do przepuszczenia całej stawki i może dołączyć do szyku na ostatnim miejscu.
9. Zawodnicy startujący z pitlane (w wyniku kary lub niedopełnienia obowiązku 25 okrążeń online przed wyścigiem) jadą manualne okrążenie formujące, startując z ostatnich miejsc na gridzie. Jedyną różnicą jest to, że musza oni zjechać do pitlane zaraz po okrążeniu formującym i przejechać pitlane na limiterze (tak jak w przypadku kary Drive Through). Po przekroczeniu linii wyjazdu z pitlane rozpoczynają swój wyścig.
10. Uwaga: W przypadku, gdy wjazd do pitlane jest umieszczony za miejscem startu wyścigu (np. na torze Catalunya, gdzie wjazd do pitlane znajduje się pomiędzy ostatnim i pierwszym zakrętem toru), zawodnicy odbywający "karę startu z pitlane" mogą przyspieszać od miejsca startu do linii wjazdu do pitlane, ale nie mogą wyprzedzać. Następnie przejeżdżają pitlane z włączonym limiterem tak jak w przypadku kary Drive Through, wyłączają go po wyjeździe z pitlane i od tego momentu mogą się wyprzedzać.
Last Edit: 6 years 11 months ago by Tomasz Kawecki [king81].

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago #2773 by Admin
Admin replied the topic: Re: Rolling start / Start lotny
Small changes - red color.

Mała zmiana - czerwonym kolorem.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago #2775 by Admin
Admin replied the topic: Re: Rolling start / Start lotny
Another small change. We hope the last one.

Jeszzcze jedna mała zmiana. Mamy nadzieję, że już ostatnia.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
6 years 11 months ago #2882 by Admin
Admin replied the topic: Re: Rolling start / Start lotny
Manual rolling start is no more valid.

Manualy start lotny nie jest już obowiązujący.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.089 seconds
Powered by Kunena Forum